ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δικαιούστε μερική ή ολική επιστροφή της παραγγελίας, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής σας. Σε περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής, είναι υπαιτιότητα της εταιρείας (π.χ. λάθος είδος, ελαττωματικό προϊόν),  τότε το κόστος επιστροφής βαραίνει την εταιρεία μας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, επιβαρύνεστε από το κόστος επιστροφής.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις (καρτελάκια) και να συνοδεύονται απαραίτητα από το παραστατικό πώλησης

Στην περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και ανάλογα με τον τρόπο που επιλέξατε την πληρωμή της παραγγελία σας και με τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή της, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που η εταιρεία παραλάβει να προϊόντα.

Στην περίπτση επιστροφής των προϊόντων που αγοράσατε, η διεύθυνση στην οποία επιστρέφονται είναι η εξής:

Χωρα Ναξου,Δημοκριτου 11,Κυκλαδες,Ελλαδα.   Email: info@boholove.gr

PRODUCT RETURNS

You are entitled to a partial or full refund of your order within 5 calendar days of your receipt. If the reason for the refund is the fault of the company (eg wrong type, defective product) then the cost of return is borne by our company. In any other case, you will be charged for the return.
The products must be returned in perfect condition, without the special markings (stickers) being removed and accompanied by the sales receipt
In the case of return of products, and depending on how you choose to pay for your order and how it will be refunded, your refund will be completed within 10 calendar days of the date the company receives the goods.
In the case of returning the products you purchased, the address to which they are returned is as follows:
Country of Naxos, 11, Dimokritou, Cyclades, Greece.Email: info@boholove.gr

STAY CONNECTED

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2020 by BohoLove.