ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ENGLISH

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

H Ιστοσελίδα www.boholove.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρείας με την

επωνυμία Boho Love (ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΑΦΜ: 075273395- ΔΟΥ:Ναξου). Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Χωρα

Ναξου,Δημπκριτου 11,Κυκλαδες

 

Το e-shop της εταιρείας Boho Love, απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του internet που θέλουν άμεση ενημέρωση στα προϊόντα της

εταιρεία μας και την δυνατότητα να παραγγείλουν προϊόντα εξ' αποστάσεως μέσω διαδικτυακής παραγγελίας, πάντοτε υπό την επιφύλαξη

της διαθεσιμότητας των αποθεμάτων της εταιρείας.

Οι παρόντες όροι είναι απόλυτα συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της

εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να

επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.

Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της

τήρησης τους.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Θα σας ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, τηλέφωνο,

διεύθυνση e-mail, κ.ά.) προκειμένου να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Boho Love.

Η εταιρείας μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση των δεδομένων και των συναλλαγών των μελών της και τα

προστατεύει από ενδεχόμενες υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης. Η μέθοδος ισχύει σε όλα τα στάδια συναλλαγής και

αποστολής προσωπικών δεδομένων από και προς το boholove.gr. Κατά τη διαδικασία πληρωμών σας με πιστωτική κάρτα, τα στοιχεία της,

καταχωρούνται απευθείας στα συστήματα της συνεργαζόμενης τράπεζας.

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό

πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει την δυνατότητα σύναψης έγκυρης

παραγγελίας, εφόσον  είναι δικαιοπρακτικά ικανός, έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική

συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης. Παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και από εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η

εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από

δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΣΩ E-SHOP:

 

Για την Παραγγελία:

Διαλέξτε τα εμπορεύματα που επιθυμείτε και επικοινωνήστε μαζί μας για την διαθεσιμότητα . Τα εμπορεύματα είναι εντελώς χειροποίητα

και μερικές φορές μοναδικά με αποτέλεσμα την γρήγορη εξάντληση των αποθεμάτων . Εάν ενδιαφέρεστε για χονδρική και για συνεργασία με

μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επίσης ευθύνεστε για την ορθότητα και την νομιμότητα των στοιχείων σας τα οποία η εταιρεία μας τα γνωρίζει μόνον κατά τη δήλωση

σας.

 

Τρόποι πληρωμής:

1.Με τη χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας.

 

Αποδεκτές κάρτες είναι Visa, MasterCard και Diners.

 

Στην περίπτωση πληρωμής προϊόντων μέσω πιστωτικής κάρτας, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας

μέσω αυτής και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας.

 2.Με τη χρήση του συστήματος PayPal.

 

Στην περίπτωση πληρωμής προϊόντων μέσω paypal, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω αυτής.

 3.Με αντικαταβολή (μόνο για την Ελλάδα) τη στιγμή που θα παραλάβετε τα προϊόντα.

 

Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης επιβαρύνεται με χρέωση 2,50 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ (24%), ενώ το www.boholove.gr

επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

 

Σημειώσεις:

Θα σας ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του

ηλεκτρονικού καταστήματος της Boho Love.

 

Κατά τη διαδικασία παραγγελίας, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο σας, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, αριθμός τηλεφώνου,

ηλεκτρονική διεύθυνση και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, θα σας ζητηθεί ο

αριθμός, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας.

Η χρέωση θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος της εγκυρότητας της πιστωτικής κάρτας, η πιστοποίηση των στοιχείων και

διαθεσιμότητα υπολοίπου, ώστε να καλύπτει    την αξία της παραγγελίας σας, ενώ η απόδειξη λιανικής πώλησης θα σας αποστέλλεται μέσω

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με την ολοκλήρωση της παραγγελίας και της πληρωμής. Σε περίπτωση που απορριφθεί η συναλλαγή από την

αρμόδια Τράπεζα ή το σχετικό δίκτυο, τότε η αγορά δεν πραγματοποιείται.

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ.1 (β) Ν.2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της

παραγγελίας και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν η πουληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που

ορίζει η νομοθεσία με την άρση του απορρήτου (Ν.2225/1994) η τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας

24/2006.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας τα στοιχεία που γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας)

καταχωρούνται απευθείας στην ασφαλή σελίδα της συνεργαζόμενης τράπεζας και δεν καταχωρούνται στην βάση μας, εξασφαλίζοντας με αυτόν

τον τρόπο το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.

 Οι πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις λόγω διαφορών στην ισοτιμία, εκτελωνισμών κλπ για

τα οποία η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Οι παραδόσεις των προϊόντων, γίνονται στο Νομό Αττικής και την υπόλοιπη Ελλάδα δωρεάν μέσω της εταιρείας Γενικη Ταχυδρομικη ή άλλης μεταφρικής , εντός

2-3 εργάσιμων ημερών.

Η διανομή των προϊόντων από την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία, γίνεται από τις 9:00 μέχρι τις 18:00 από Δευτέρα ως Παρασκευή.

Μόλις φτάσει η παραγγελία σας στη διεύθυνση παραλαβής, θα σας ζητηθεί υπογραφή προκειμένου να παραδοθεί.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία που καταχωρήσατε στην φόρμα δεν είναι σωστά, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την ενδεχόμενη μη

παράδοση.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δικαιούστε μερική ή ολική επιστροφή της παραγγελίας, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής σας. Σε

περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής, είναι υπαιτιότητα της εταιρείας (π.χ. λάθος είδος, ελαττωματικό προϊόν),  τότε το κόστος

επιστροφής βαραίνει την εταιρεία μας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, επιβαρύνεστε από το κόστος επιστροφής.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις (καρτελάκια) και να

συνοδεύονται απαραίτητα από το παραστατικό πώλησης

Στην περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και ανάλογα με τον τρόπο που επιλέξατε την πληρωμή της παραγγελία σας και με τον τρόπο που

θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή της, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία

που η εταιρεία παραλάβει να προϊόντα.


Στην περίπτωση επιστροφής των προϊόντων που αγοράσατε, η διεύθυνση στην οποία επιστρέφονται είναι η εξής:

Boho Love.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ.ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 11,ΝΑΞΟς,ΚΥΚΛΑΔΕς,ΕΛΛΑΔΑ

Για να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε είτε μέσω e-mail στο contact@helmi.gr ,είτε τηλεφωνικά στο 22850

26699 (9:00-17:00 εκτός Σαββατοκύριακου).

 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΡΟΙ

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή, οι οποίοι και θα ανακοινώνονται

στην Ιστοσελίδα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση για τον Χρήστη θα ισχύουν οι όροι που είναι αναρτημένοι την

ημερομηνία της παραγγελίας του.

Η Εταιρεία επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διακόψει ανά πάσα στιγμή και απροειδοποίητα μέρος ή το σύνολο των

παρεχομένων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Η μη ενάσκηση οποιουδήποτε εκ των απορρεόντων από τους παρόντες όρους δικαιωμάτων της Εταιρείας δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση

παραίτηση από αυτά.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στην παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο, ενώ για οποιαδήποτε διαφορά που απορρέει από την χρήση των υπηρεσιών ή για

κάθε άλλο λόγο ανάμεσα στον χρήστη και την εταιρεία, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

ENGLISH

GENERAL TERMS

The Web site www.boholove.gr includes the online store, which is the company 's online presence with

Boho Love (DIY: 075273395 - DOU: Naxos). The headquarters of the company are located in Chora

Naxos, Diskritou 11, Cyclades

 

The e-shop of Boho Love is addressed to all Internet users who want immediate information on their products

our company and the ability to order products remotely via online order, always subject to

of the stock availability of the company.

These terms are fully compatible with applicable European and Greek law, while users recognize the right of

company to change the terms of these terms, insofar as they do not relate to its binding legal obligations and without

affected situations are affected.

The user of the website acknowledges that he has read these terms, agrees with them and undertakes the obligation of

keeping them.

 

PROTECTION OF PERSONAL DATA-SECURITY

You will be required to disclose some of your personal information (such as your full name, product shipping address, telephone number,

e-mail address, etc.) in order to make any transaction via the Boho Love online store.

Our company takes all necessary measures to safeguard the data and transactions of its members and their members

protects against potential encryption by encryption. The method applies at all transaction stages and

sending personal data to and from boholove.gr. During your credit card payment process, your details,

registered directly into the systems of the partner bank.

 

ORDER OF PRODUCTS AND CONSUMER PROTECTION

Ordering through the e-shop is a contract for distance selling governed by the law

under Law 2251/1994, as currently in force.

According to the articles of the Greek Civil Code, the visitor of the website has the possibility of concluding a valid

order, if he is legally qualified, has reached the age of 18 and is not in court

assisting in the conclusion of a sales contract. Orders can also be made by legal representatives. OR

company reserves the right to claim from the supervisor or guardian any orders made by

legally incapacitated persons.

 

ORDER OF ORDER BY E-SHOP:

 

For the order:

Choose the goods you want and contact us for availability. The goods are completely handmade

and sometimes unique, resulting in a rapid depletion of inventories. If you are interested in wholesale and cooperation with

you can contact us.

You are also responsible for the accuracy and legality of your information, which our company knows only on the statement

your.

 

Payment methods:

1. By charging your credit card.

 

Accepted cards are Visa, MasterCard and Diners.

 

In the case of credit card payment, all necessary steps are taken to secure your transactions

through it and all credit card holders are subject to validation checks.

 2. Using the PayPal system.
I

n the case of paypal products, all necessary steps are taken to secure your transactions through it.

 3.Under cash (Greece only) at the moment you receive the products.
I

n this case, the customer will be charged EUR 2.50 (including 24% VAT).

Prices listed in the relevant catalogs under each product include VAT (24%), while www.boholove.gr

reserves the right to adjust prices without being obliged to inform the consumer.

 

Notes:

You will be asked to disclose some of your personal information in order to make any transaction through it

online store of Boho Love.

 

During the ordering process, you will be asked for your full name, shipping address, phone number,

If you choose to make payments by credit card, you will be prompted

number, expiration date of the card and the three-digit security code.

Charging will take place after credit card validation, data authentication, and

availability balance to cover the value of your order, while the retail receipt will be sent to you via

emails upon completion of the order and payment. If the transaction is declined by

the relevant Bank or the relevant network, then the purchase is not made.

These data are processed by the Company in accordance with the application of article 7A par. 1 (b) of Law 2472/1997, in order to implement the

order and will in no way be disclosed, disclosed or sold to third parties unless the procedure

(L.2225 / 1994) any obligations arising from the national implementation of the Directive

24/2006.

In the case of a credit card payment, the details reported to the competent bank (eg credit card number)

they are posted directly to the affiliate's secure page and are not registered with our affiliated database

the maximum possible level of security.

 

Customers outside the European Union are subject to any financial charges due to exchange rate differences, customs clearance etc.

which the company assumes no responsibility.

 

TRADITIONS

The deliveries of the products are made in the prefecture of Attica and the rest of Greece free of charge through the company General Post Office, within

3-4 business days.

The distribution of the products by the co-operating transport company takes place from 9:00 to 18:00 from Monday to Friday.

Once your order arrives at the pickup address, you will be asked for a signature to be delivered.

If the information entered on the form is incorrect, the Company does not bear any responsibility for the possible

tradition.

 

PRODUCT RETURNS

You are entitled to a partial or full refund of your order within 14 calendar days of your receipt. In

where the reason for the refund is the fault of the company (eg wrong type, defective product) then the cost

returns our company. In any other case, you will be charged for the return.

The products must be returned in perfect condition, without the special markings (stickers) being removed and

must be accompanied by the sales receipt

In the case of return of the products, and depending on the way you chose the payment of your order and the way you

will be refunded, your refund will be refunded within 20 calendar days of the date

which the company receives to products.


In the case of return of the products you purchased, the address to which they are returned is as follows:

Boho Love.

TRADE OF READY CLOTHING

NAXOS HOLIDAY .DIMOKRITOU 11, NAXOS, KYKLADES, GREECE

To contact Customer Service, you can either email us at contact@helmi.gr or by phone at 22850

26699 (9: 00-17: 00 except weekends).

 

VARIOUS TERMS

The Company reserves the right to modify these terms at any time, which will be announced

on the Site within a reasonable time. In any case the User will be subject to the terms posted to it

date of his order.

The Company also reserves the right to discontinue at any time and unannounced part or all of the

provided services of the Site.

Failure to exercise any of the Company's rights under the present terms shall in no circumstances

resignation.

 

applicable law

This Agreement applies to Greek law, and for any dispute arising out of the use of the Services or for

any other reason between the user and the company, the courts of Athens are competent.

PROTECTION OF PERSONAL DATA-SECURITY

You will be required to disclose some of your personal information (such as your full name, product shipping address, telephone number,

e-mail address, etc.) in order to make any transaction through Helmi's online store.

Our company takes all necessary measures to safeguard the data and transactions of its members and their members

protects against potential encryption by encryption. The method applies at all transaction stages and

sending personal data to and from helmi.gr. During your credit card payment process, your details,

registered directly into the systems of the partner bank.

 

ORDER OF PRODUCTS AND CONSUMER PROTECTION

Ordering through the e-shop is a contract for distance selling governed by the law

under Law 2251/1994, as currently in force.

According to the articles of the Greek Civil Code, the visitor of the website has the possibility of concluding a valid

order, if he is legally qualified, has reached the age of 18 and is not in court

assisting in the conclusion of a sales contract. Orders can also be made by legal representatives. OR

company reserves the right to claim from the supervisor or guardian any orders carried out by

legally incapacitated persons.

STAY CONNECTED

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2020 by BohoLove.