Προσωπικά Δεδομένα

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ


Η παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι μια σύμβαση για εξ αποστάσεως πωλήσεις που διέπεται βάσει του νόμου 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα.
Σύμφωνα με τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, ο επισκέπτης του ιστότοπου έχει τη δυνατότητα να συνάψει μια έγκυρη παραγγελία και να προβεί σε πληρωμή.

Η παραγγελία, εάν είναι νομικά ειδικευμένη, και ο πελάτης έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 είναι έγγυρη και θα αποσταλεί εντός τριών ημερών. Οι παραγγελίες μπορούν επίσης να γίνουν από νόμιμους εκπροσώπους.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει από τον επιβλέποντα ή τον κηδεμόνα τυχόν εντολές που εκτελούνται από νομικά ανίκανα άτομα.

Θα σας ζητηθεί να αποκαλύψετε ορισμένα από τα προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσα στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Boho Love.

Κατά τη διαδικασία παραγγελίας, θα σας ζητηθεί το πλήρες όνομα, η διεύθυνση αποστολής, ο αριθμός τηλεφώνου,
Εάν επιλέξετε να κάνετε πληρωμές με πιστωτική κάρτα, θα σας ζητηθεί αριθμός, ημερομηνία λήξης της κάρτας και τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας.
Η χρέωση θα πραγματοποιηθεί μετά την επικύρωση της πιστωτικής κάρτας, τον έλεγχο ταυτότητας δεδομένων και
υπόλοιπο διαθεσιμότητας για την κάλυψη της αξίας της παραγγελίας σας, ενώ η απόδειξη λιανικής θα σας αποσταλεί μέσω
του δέματος μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και της πληρωμής. Εάν η συναλλαγή απορριφθεί από τη σχετική Τράπεζα ή το σχετικό δίκτυο, τότε η αγορά δεν πραγματοποιείται.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εταιρεία σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) του Ν. 2472/1997, για την εφαρμογή της παραγγελίας και σε καμία περίπτωση δεν θα αποκαλυφθεί ή πωληθεί σε τρίτους.
(Ν.2225 / 1994) τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας24/2006.
Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, τα στοιχεία αναφέρονται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας)
δημοσιεύονται απευθείας στην ασφαλή σελίδα της θυγατρικής και δεν έχουν εγγραφεί στη συνδεδεμένη βάση δεδομένων μας
Η boholove χρησιμοποιεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.
Οι πελάτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση λόγω συναλλαγματικών διαφορών, εκτελωνισμού κ.λπ. για τα τα οποία η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.